Job Posting Title Location Department Date
KTV Đồng, Sơn QL 1A, Đèo Rù Rì,Xã Vĩnh Lương,Tp Nha Trang Thaco Sao Mai Anh Tháng Tám 11, 2017
KTV sữa chữa chung QL 1A, Đèo Rù Rì,Xã Vĩnh Lương,Tp Nha Trang Thaco Sao Mai Anh Tháng Tám 11, 2017
Nhân viên kinh doanh QL 1A, Đèo Rù Rì,Xã Vĩnh Lương,Tp Nha Trang Thaco Sao Mai Anh Tháng Tám 11, 2017
Giám đốc Showroom Honda Sao Mai Anh Nha Trang 174 Đường 23/10, Nha Trang , Khánh Hòa Ban Giám Đốc Tháng Tám 4, 2017