Giám đốc Showrom Honda Sao Mai Anh Nha Trang

 
Chức năng:
 • Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện dự án.
Department: Ban Giám Đốc
Project Location(s): 174 Đường 23/10, Nha Trang , Khánh Hòa
Education: Cử nhân Đại Học
Compensation: lương cạnh tranh
 Nhiệm vụ:
 • Xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện, kiểm soát, đánh giá nhằm đạt 100% các mục tiêu, kế hoạch dự án đề ra.
 • Tổ chức phân công, hướng dẫn công việc cho từng thành viên ban dự án, theo dõi,quản lý và hỗ trợ các thành viên hoàn thành nhiệm vụ của ban dự án.
 • Lập và kiểm tra các báo cáo về kết quả hoạt động của dự án định kỳ hoặc đột xuất để báo cáo giám đốc bộ phận Dịch vụ Thương mại.
 • Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp, đối tác…nhằm thực hiện các tốt các yêu cầu của dự án.
 • Quản lý chi phí của Dự án trong ngân sách được phê duyệt.
 • Phối hợp và hỗ trợ đồng nghiệp, bộ phận để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch chung của bộ phận.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc bộ phận Dịch vụ Thương mại.
    Quyền hạn:
 • Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của toàn dự án.
 • Thực hiện các mục tiêu, kế hoạch do bộ phận đề ra theo đúng kế hoạch và chất lượng công việc được yêu cầu.
 • Có toàn quyền tổ chức, quản lý công việc trong phạm vi mình phụ trách.
 • Được sử dụng các nguồn lực phù hợp của công ty nhằm phục vụ cho yêu cầu công tác.
 • Chủ động đề xuất tuyển dụng và sa thải nhân sự của dự án.
B. Điều kiện:
  
Yêu cầu chung:
 • Nam, độ tuổi từ 25 tuổi đến 45 tuổi
 • Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học tại các trường trong và ngoài nước chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật Ô tô. Có hiểu biết về luật doanh nghiệp. Hiểu biết về Luật doanh nghiệp.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
 • Kỹ năng vi tính : Biết sử dụng thành thạo Word, Excel, Power Point.
 • Kỹ năng ngoại ngữ: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh mức độ khá.
 • Kỹ năng mềm: có kỹ năng tốt về viết báo cáo, soạn thảo và xử lý văn bản; kỹ năng thuyết trình, diễn đạt, kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Phẩm chất cá nhân: tốt, trung thực, phong cách chuyên nghiệp và thái độ tích cực.
   Quyền lợi:
 • Mức lương tương xứng với khả năng, kinh nghiệm của ứng cử viên.
 • Được làm trong một môi trường hiện đại, năng động, có nhiều cơ hội học hỏi, thăng tiến.
 • Du lịch trong hoặc ngoài nước hàng năm.
 • Đào tạo teambuilding hàng năm.
 • Được công ty mua bảo hiểm sức khỏe PVI Care cho cá nhân.
 • Thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
 • Học bổng hàng tháng dành cho con em CBNV có học lực giỏi, thưởng 1 lần vào tháng 6 hàng năm.
 • Và nhiều chế độ chính sách khác được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể công ty.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Nhà nước và Công ty.